EOS 2011-2012Music Season

Loving My Fiddle V

2012-06-28 (Thu)/ 19:30 PM

Violin: Gao Can, Zhang Jingye, Ning Fangliang, Zhu Ke, Angela Chan

Conductor: Yongyan Hu

Central Concervatory of Music Concert Hall

EOS 2011-2012Music Season

Loving My Fiddle IV

2012-06-20 ( Wed )/ 19:30 PM

Violin: Gao Can

Conductor: Julian Shew

Beijing Concert Hall

EOS 2011-2012Music Season

Loving My Fiddle III

2012-05-16 ( Wed )/ 19:30 PM

Violin : Li Da

Conductor: Yongyan Hu

Beijing Concert Hall

EOS 2011-2012Music Season

Loving My Fiddle II

2012-04-25 ( Wed )/ 19:30 PM

Violin: Zhang Jingye

Conductor: Yongyan Hu

Beijing Concert Hall

EOS 2011-2012Music Season

Mozart and Mei Lanfang

2012-03-18 ( Wed )/ 19:30 PM

Guest Artist: Hu Wen’ge

Soprano : KE Lvwa Baritone: Feng Guodong

Conductor: Yongyan Hu

The National Center for the Performing Arts

EOS 2011-2012Music Season

Loving My Fiddle I

2012-03-14 ( Wed )/ 19:30 PM

Violin: Vera Tsu Wei-ling

Conductor: Yongyan Hu

Beijing Concert Hall